Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
ben_havet_CHILE.jpg

Vattensituationen i Chile

Diskar du under rinnande vatten? Tar du halvtimmeslånga duschar? Vattnar du trädgården varje kväll när sommaren är som torrast? Det hade du nog inte gjort om du bodde i norra Chile.

Miljöproblem kan uppstå på många sätt. I vissa länder har man helt enkelt inte råd att ta miljöhänsyn eftersom det gäller att i första hand skaffa mat och tak över huvudet, allting annat kommer på andra plats. Så är inte fallet i Chile.

På många sätt är Chile ett rikt land. Ekonomin är på uppåtgående och har varit så i flera år. Man har talat om ekonomiskt under. Chile lyfts ofta fram som ett bevis för att det kan gå bra, även för länder i tredje världen.

Privatägda naturresurser

De chilenska naturresurserna är i många fall i privat ägo och staten har liten makt över hur de används. 1981 bestämdes det att allt vatten i Chile skulle ägas av dem som använde det  – bönderna fick en liten del och andra som till exempel vattenkraftindustrin fick också sin del av kakan. På detta sätt skulle man kunna köpa och sälja vatten till varandra och vattenrättigheterna skulle hamna där de bäst behövdes – det vill säga där man ville ha vattnet så mycket att man var beredd att betala ett högt pris för det. Samtidigt skulle man se till att folk inte längre slösade på vatten, som vi kanske gör i Sverige där vattnet är nästan gratis.

I norra Chile finns stora öknar och här är det väldigt ont om vatten. Vill man odla här får man betala dyrt för att få tillgång till det lilla vatten som finns.

I södra Chile finns det däremot gott om vatten. Problemet här är att det vatten som finns inte alltid är så rent. I Chile saknas nämligen många av de organisationer vi har här i Sverige. Där finns inget starkt Naturvårdsverk som ser till att miljön inte blir förstörd eller ett kraftfullt miljödepartement som har kapaciteten att bestämma vad man får och inte får lov att göra.

En chilensk lantbrukare

En chilensk lantbrukare på sin åker.  Foto: Victor Galaz


Förorenat vatten i kåkstäder

Nära hälften av Chiles befolkning bor i huvudstaden Santiago. Bland stadens nära fem miljoner invånare finns det många som är väldigt rika men också många som lever i extrem fattigdom. I Santiagos kåkstäder är sjukdomar som beror på förorenat vatten vanliga. Och trots staten ger bidrag för att de allra fattigaste också skall ha råd med rent vatten så fortsätter problemen.

Om privatägt vatten är ett bra eller dåligt system är man inte säker på. Man vet att sedan vattnet blivit privat egendom så har användningen blivit mycket mer effektiv.  Med det menar man att det finns mer tillgång till rent vatten idag när någon kan tjäna pengar på ett framställa det jämfört med tidigare då vattnet var nästan gratis. Samtidigt kan man vara orolig för att de fattiga småbönderna som blir missgynnade då de är dåligt informerade om sina juridiska rättigheter och inte har råd att betala för de viktiga administrativa procedurer som skulle kunna vara till deras nytta gentemot de stora vattenägarna.

Artikeln är skriven i smarbete med Victor Galaz som 2006 disputerade vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Victor arbetar numera vid Stockholm Resilience Centre där han studerar politiska dimensioner av globala miljöförändringar.

Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre

Foto: www.fria-bilder.se
Text: Annelie Karlsson

Publicerad: 2006-04-20
Senast uppdaterad: 2010-04-26