Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Vatten

Vattenresurser

Vattensituationen i Chile

Vattensituationen i Chile

Diskar du under rinnande vatten? Tar du halvtimmeslånga duschar? Vattnar du trädgården varje kväll när sommaren är som torrast? Det hade du nog inte gjort om du bodde i norra Chile.

Läs mer >>

Vattensituationen i Zimbabwe

Vattensituationen i Zimbabwe

I olika delar av välden ser man olika på naturens resurser och hur man bäst bör nyttja dem. Här i Sverige har vi ett Naturvårdsverk som ser till att vi inte fördärvar vår natur mer än nödvändigt. I andra delar av världen sköts detta av andra organ. I Zimbabwe sätter man ofta sin tillit till förfäderna

Läs mer >>

Egen vattenkran eller gemensam med grannarna?

Egen vattenkran eller gemensam med grannarna?

Att hämta vatten vid en gemensam kran eller brunn, att ibland vrida på kranen och ha vatten och ibland vara utan, det är vardagen för många av invånarna i Ghanas huvudstad Accra.

Läs mer >>

Relaterade artiklar på Miljöportalen

Främmande arter i våra vatten

När hösten närmar sig samlar vi oss till kräftskiva för att, om man har riktig tur, få ta del av några egenhändigt fångade svenska flodkräftor. Det är nog allmänt känt att de kräftor vi köper nuförtiden oftast är utländska kräftor. Men hur är det egentligen med de kräftor vi fångar i våra svenska vatten? Det är högst sannolikt att också då få utländska kräftor i burarna! Liksom den amerikanska signalkräftan är en mängd andra vattenlevande organsimer införda i våra vatten. Både på gott och ont ...

Läs mer >>