Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Hemafroditmört

Hannar med ägg, honor med penis

Kvinnor som använder p-piller utsöndrar hormonrester med sin urin. Dessa hormonpåverkande läkemedel kan oförstörda ta sig igenom reningsverken och sedan störa fiskarnas fortplantning. Man har hittat många exempel på missbildade fiskar.

I Bottenhavet och i insjöar finns mörthannar som blivit hermafroditer. Bland spermierna i testiklarna kan man hitta äggceller. I Bottenhavet simmar sterila lakar. Laxyngel  i Östersjön  uppvisar vissa år en dödlighet på upp till 90 procent. Tånglakehonor nära några pappersbruk har fått maskulina drag. Aborrar i Emån har fått utvecklingen av sina könsorgan störd. Fortplantningen hos torsken i Östersjön är störd och abborrarnas könsutveckling försenad.

Alla dessa ganska skrämmande upptäckter kan inte härledas till mänskliga utsläpp. Fortplantningsstörningarna kan bero på naturliga faktorer som födotillgång, temperatur eller salthalt. Men de kan också bero på hormonstörande ämnen, som i sin tur kan vara tillverkade eller naturliga.

Det går att identifiera tusentals olika kemikalier i det vatten som renats i reningsverken. Många ämnen stannar kvar eller bryts ner i reningsprocessen, men till exempel en del hormonstörande ämnen kan gå oförstörda rakt igenom. Hit hör östrogena ämnen, som liknar och fungerar som kvinnliga könshormoner.

Människan påverkas nog inte alls av hormonerna i vattnet – vi skulle behöva dricka en kubikmeter av det utgående avloppsvattnet för att drabbas. I fisk däremot anrikas ämnena. Möjligen kan fiskätande fåglar drabbas.

Potenta könshormoner

I avloppet hamnar naturliga kvinnliga hormoner (östrogener), syntetiska hormoner från p-piller, mjukgörare från plaster, tvättmedelsrester och andra ämnen. Manliga könshormoner utsöndras i lika stor omfattning men bryts ner mycket lättare. Kvinnliga könshormoner är ämnen med kraftig verkan. Det räcker med miljarddelar av ett gram per liter (nanogram) för att effekter ska märkas. De påverkar tillväxt, utveckling, beteende och pubertet, och reglerar fortplantningscyklerna med mens och graviditet.

Ämnen från p-piller är mycket potenta som hormonstörande ämnen, och syntetiskt östrogen som de innehåller är potentare och mer svårnedbrytbart än naturligt östrogen. Anledningen till att det används i p-piller är att det räcker med ett piller om dagen.

I mer tättbefolkade länder som England är större vattenområden än i Sverige påverkade av östrogena ämnen. Problemen visar sig som att det finns fler feminiserade djur i vattnet. Användningen av syntetiskt östrogen i preventivmedel kommer troligen att öka. Jämfört med England påverkas i Sverige små områden nära en del men inte alla reningsverk.

P-pillerplåster finns inte på marknaden än men innehåller 200-300 gånger mer aktiv substans än p-pillren, varav ungefär hälften finns kvar när plåstret använts färdigt. På förpackningen behövs en varningstext om att inte spola ner plåstret.

Artikeln är skriven i samarbete med Lars Förlin, professor vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Lars Förlin, Göteborgs universitet

Illustration: Maj Persson
Text: Malin Wahlstedt

Publicerad: 2006-04-20
Senast uppdaterad: 2010-04-26

Navigering