Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Vatten

Övergödning

Övergödning – för mycket av det goda

Övergödning – för mycket av det goda

Varför är det alldeles grönt och slemmigt och luktar illa i strandkanten i skärgården om somrarna? Det är fintrådiga alger som, på grund av att de har för mycket näring, gör så att vikarna gror igen. Det är EN effekt av övergödning.

Läs mer >>

Västkusten hotas av övergödning

Västkusten hotas av övergödning

I flera fjordar längs västkusten är bottnarna döda och syret lågt eller helt slut. Flera decenniers utsläpp av kväve- och fosfor från industri, jordbruk, trafik och reningsverk har skapat övergödning. Fiskar, havskräftor och räkor dör eller flyr till friskare vatten.

Läs mer >>

Vad har din slemmiga badvik för samband med fisken på middagsbordet?

Vad har din slemmiga badvik för samband med fisken på middagsbordet?

Visst har vi alla känt av de slemmiga algerna när vi badat i havet? Och verkar det inte uppenbart att det är övergödningen som ställt till detta? Stora summor har satsats för att få bukt med dessa problem och övergödningen har faktiskt minskat. Ändå har mängden slemmiga alger när vi badar inte blivit mindre. Finns det andra förklaringar till problemet? Kanske är det inte enbart övergödningen som är boven i dramat.

Läs mer >>

Relaterade artiklar på Miljöportalen

Främmande arter i våra vatten

När hösten närmar sig samlar vi oss till kräftskiva för att, om man har riktig tur, få ta del av några egenhändigt fångade svenska flodkräftor. Det är nog allmänt känt att de kräftor vi köper nuförtiden oftast är utländska kräftor. Men hur är det egentligen med de kräftor vi fångar i våra svenska vatten? Det är högst sannolikt att också då få utländska kräftor i burarna! Liksom den amerikanska signalkräftan är en mängd andra vattenlevande organsimer införda i våra vatten. Både på gott och ont ...

Läs mer >>
Navigering