Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Båtbottenfärg

Giftiga båtbottenfärger hotar livet i haven

Fisk, blåstång och musslor fortplantar sig sämre. Mikroalger dör och snäckor byter kön. De giftiga båtbottenfärgernas effekter har har inneburit att reglerna mot dem successivt har skärpts i Sverige. Men fortfarande gungar många båtar med giftiga skrov på våra svenska vatten.

Havstulpaner och annan påväxt på skroven är båtägarnas största gissel. Båtarna blir trögkörda och bränsleförbrukningen ökar med upp till 30 procent. Ett berömt exempel är det amerikanska hangarfartyg som kostade 53 000 dollar mer i bränsle om dagen när det målades med en giftfri båtbottenfärg.

- Tyvärr finns inga bra alternativ till de giftiga bottenfärgerna idag. Vill man ha en slät bottenyta är det bara de traditionella giftiga färgerna som fungerar, säger Ulf Rick på Kemikalieinspektionen.

Anledningen är att de traditionella färgerna fungerar på kemisk väg. De läcker ur sig giftiga ämnen som koppar och tennorganiska föreningar vilket motverkar påväxten. Kruxet är att dessa gifter också påverkar en mängd andra djur och växter. De är också svåra eller omöjliga för naturen att bryta ner. Därför har reglerna mot giftiga båtbottenfärger skärpts i Sverige de senaste tio åren. Sedan 1 januari 2003 får inga fartyg målas med tenninnehållande färger (vilka är de mest giftiga) och redan 1999 förbjöds kopparfärger på fritidsbåtar i Östersjön. Eftersom fritidsbåtar bottenmålas och sätts i sjön under den tid då djur och växter förökar sig blir miljöskadorna särskilt stora. Blåstången, som utgör basen för Östersjöns artrikaste område, är den art som drabbats värst och utan tångbälten får till exempel fisk svårt att överleva. På västkusten är färger med koppar fortfarande tillåtna eftersom påväxten är betydligt kraftigare än i Östersjöns bräckta vatten. Kemikalieinspektionens mål är dock ett totalförbud mot giftiga bottenfärger i Sverige.

- Men det kommer att ta tid innan vi får det. Det är hela tiden en avvägning mellan ökade bränsleutsläpp eller ökade giftutsläpp som man måste ta ställning till. Stora fartyg kommer att målas med giftiga färger i flera år till. Anledningen är att de nya fysikaliska och giftfria färgerna än så länge fungerar dåligt. Tanken med de flesta dessa är att skapa en ytstruktur där havstulpaner, musslor och annat inte får fäste. Andra färger flagar så att påväxten släpper från skrovet.

När förbudet mot giftiga bottenfärger tillkom möttes Kemikalieinspektionen av häftiga reaktioner av småbåtsägarna. ”Jämfört med tankers och handelsfartyg är det bara små skvättar vi använder” är det ungefärliga budskapet. Det ligger en del i det. Undersökningar har visat att utsläppen och försäljningen av giftig kopparbaserad färg ökar i Sverige. Och det är den tyngre yrkestrafiken som står före det.

- Det finns andra metoder att ta bort havstulpaner från småbåtar än med giftig färg. Man kan till exempel ta upp dem på land och tvätta dem, säger Ulf Rick

Ett annat sätt är segla in en sväng i Mälaren eller någon annan insjö. Sötvattnen dödar havstulpaner.

Intervju med Ulf Rick på Kemikalieinspektionen.

Foto: Kentaroo Tryman
Text: Lars Nicklason

Publicerad: 2006-04-20
Senast uppdaterad: 2010-05-17