Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
I Calcutta finns 20 000 tappkranar med kommunalt vatten utposterade på gatorna.

Arsenik och grunda brunnar

I centrala Calcutta bor det 4,6 miljoner invånare. Under dagens arbetstimmar ökar befolkningen med ytterligare 2 miljoner - en svårlöst ekvation med tanke på vattenförsörjningen. För att möta det stora behovet byggs vattenverket ut i hög fart.

Klockan 06.00−09.30, 11.30−12.30, 15.00−18.00 och 19.30−21.00 kommer det vatten ur kranarna i Calcutta. Har man inte lagrat vatten får man under dygnets övriga timmar förlita sig på någon av de 12 000 mindre eller 350 större grundvattenbrunnar som finns spridda i staden. Alla invånare har heller inte tillgång till egen kran. I slumområdena är man hänvisad till de tappkranar med kommunalt vatten som står utposterade här och var, i hela staden totalt 20 000.

Vattenförsäljare i Calcutta

I Calcutta är det vanligt med vattenförsäljare på gatorna. Foto: Frank Persson

I stadens utkanter, dit den centrala vattenförsörjningen inte når, är vattenförsäljare också vanligt förekommande. I innerstaden finns också ett rörsystem där orenat men klorerat flodvatten distribueras, vatten som dygnet runt strömmar ut ur vattenposter i gathörnen. Enligt myndigheterna, dricks inte detta vatten, men det används för bland annat tvätt, hygien och disk.

Arsenik i grundvattnet

I Västbengalen och i Bangladesh är arsenik i grundvattnet ett stort problem. Nästan hälften av Calcuttas grunda brunnar har visat sig innehålla arsenik som överstiger WHO:s gränsvärde (10 µg/l). I vissa områden är halterna mångdubbelt högre.

Frågan är varifrån arseniken kommer. Enligt Dr. Dipankar Chakraborti, forskningsansvarig på School of Environmental Studies, Jadavpur University, beror de höga halterna på att arsenik frigörs från den sedimentära berggrunden.

På Calcuttas vattenmyndighet tonar däremot man ner arsenikproblemen och hävdar att de är lokala och orsakade av enskilda industriutsläpp. Oavsett källa är arsenik en ytterst allvarlig hälsorisk. Arsenikförgiftning leder bland annat till hudsjukdomar och olika former av cancer.

Gigantiskt vattenverk

Det finns två stora vattenverk i Calcutta. Båda tar sitt vatten ifrån Hooghly, en biflod till Ganges. Palta, det största vattenverket, togs i drift redan 1870 och var då det första i sitt slag i Asien. Verket har sedan dess byggts ut vid ett flertal tillfällen och i dag produceras drygt 840 000 m3/dag.

För att kunna upphöra med användningen av grundvatten och tillgodose Calcutta med dricksvatten dygnet runt sker omfattande nybyggnad. Man kan komma ifrån att använda grundvatten som dricksvatten stora delar av året om regnvatten samlades upp på hustaken, vilket praktiseras i många andra delar av Indien. I Calcutta regnar det 1 650 mm/år, att jämföra med Sveriges årsnederbörd på 800 mm.

Artikeln är skriven i samarbete med Frank Persson, forskare vid Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi, Göteborgs Universitet.

Text: Annelie Karlsson

Publicerad: 2006-04-20
Senast uppdaterad: 2010-04-23

Navigering