Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Vatten

Fiskodling i våtmarker renar avloppsvatten

Calcutta i Indien är en av världens största städer. Den har bytt namn och heter numera Kolkata. Här bor nästan 5 miljoner människor men megastaden har bara ett enda fungerande avloppsreningsverk.

Frank Persson, Göteborgs universitet, arbetar med ett projekt om dricksvattenrening med biologiska processer och membranfiltrering. Hans arbete ingår i ett Mistra projekt som heter Urban Water. Tillsammans med Mattias Hjerpe och Therese Westrell doktorander från Linköpings universitet, åkte han till  Calcutta för att studera en megastad med tanke på vatten-  och avloppsförsörjning.

Efter en dryg halvtimmes bilfärd österut från centrum öppnar sig landskapet. East Calcutta Wetlands är ett 12 500 hektar stort våtmarksområde. Våtmarkerna har funnits så länge någon kan minnas och användes länge för fiskodling. På 1930-talet började man skicka stadens avloppsvatten till området. I dag leds mellan en tiondel och en tredjedel av avloppsvattnet hit.

Våtmarken utgör en av världens största akvakulturer och omfattar drygt 250 fiskdammar, odlingar av grönsaker och frukt samt risfält. Tusentals människor bor i området och förtjänar sitt uppehälle genom att sälja råvarorna. Under ett år produceras totalt 10 900 ton fisk, 55 000 ton grönsaker och 15 000 ton ris.

Fyrtio fiskarter odlas

I dag har Calcutta ett avloppsreningsverk i drift och ytterligare två är under uppbyggnad. Men även med dessa projekt inräknade kommer merparten av avloppsvattnet att rinna ut orenat mot floden Kulti och den närliggande Bengaliska viken. En del av detta vatten leds i dag igenom Calcuttas våtmarker.

Varje damm töms på vatten vartannat till vart tredje år i februari−mars. När dammen är tömd plöjer man bottnen för att syret skall nå ner i jorden och tillsätter kalk. Sedan börjar man fylla på med avloppsvatten. Efter en kraftig tillväxt av alger sätter man i småfisk, som föds upp i dammarna. Sedan är det bara att börja fiska, vilket man gör under de kommande två−tre åren. De vanligaste fiskarterna är karp och tilapia, men totalt odlas ca 40 olika arter.

Vattenhyacinter lakar ur metaller

I området används även annan ”naturnära” teknik. Exempelvis använder man vattenhyacinter för att laka ur tungmetaller och andra växter för att absorbera fett. Vattnet som lämnar fiskdammarna innehåller fortfarande en del näringsämnen och används till att bevattna risfälten.

En del av avloppsvattnet leds direkt till ”sopodlingarna” för bevattning. Här odlas grönsaker på ett tjockt lager av organiskt material från soptippar. Blomkålshuvudena här är stora som basketbollar.

Osäker framtid

Framtiden för Calcuttas våtmarker är oklar. Det planeras för nybyggnad i östra utkanterna av staden vilket hotar våtmarkernas fortlevnad, samtidigt som våtmarksområdet är del i en FN-stödd naturvårdande satsning. Naturvärden ställs mot bostadsbrist.

Men kanske är våtmarkernas största värde symboliskt. De är ett levande exempel där mångåriga traditioner och befintlig teknik används för direkt återvinning av näringsämnen i en av världens verkligt stora städer.

Artikeln är skriven i samarbete med Frank Persson, forskare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Text: Annelie Karlsson

Publicerad: 2006-04-20
Senast uppdaterad: 2010-05-21

Navigering