Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Vatten

Avlopp

Forskare renar regnvatten på avvägar

Forskare renar regnvatten på avvägar

Någon har bestämt att det skall heta dagvatten. Underligt namn, kanske. Regndroppar på villovägar? låter om möjligt ännu underligare, men säger lite mer vad det handlar om. Dagvatten är helt enkelt regnvatten som behöver hjälp av människan för att hitta rätt.

Läs mer >>

Fiskodling i våtmarker renar avloppsvatten

Fiskodling i våtmarker renar avloppsvatten

Calcutta i Indien är en av världens största städer. Den har bytt namn och heter numera Kolkata. Här bor nästan 5 miljoner människor men megastaden har bara ett enda fungerande avloppsreningsverk.

Läs mer >>

Relaterade artiklar på Miljöportalen

Främmande arter i våra vatten

När hösten närmar sig samlar vi oss till kräftskiva för att, om man har riktig tur, få ta del av några egenhändigt fångade svenska flodkräftor. Det är nog allmänt känt att de kräftor vi köper nuförtiden oftast är utländska kräftor. Men hur är det egentligen med de kräftor vi fångar i våra svenska vatten? Det är högst sannolikt att också då få utländska kräftor i burarna! Liksom den amerikanska signalkräftan är en mängd andra vattenlevande organsimer införda i våra vatten. Både på gott och ont ...

Läs mer >>