Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Växter & Djur

Djur

Grisarna invaderar!

Grisarna invaderar!

En ny djurart i naturen innebär stora förändringar på naturmiljön. Därför är det bra att känna till hur en djurart sprider sig. Johan Truvé, forskare vid Göteborgs universitet, forskar på vildsvinet – en art som fanns för länge sedan i Sverige men som nu kommit hit igen.

Läs mer >>

Älgarnas dåliga befolkningsstatistik

Älgarnas dåliga befolkningsstatistik

Älvsborgssjukan fick den heta – löpsedlarnas larm om älgdöden som höll på att ta livet av den svenska älgstammen. Överallt i sjuhäradsbygdens skogar låg döda älgar med de mest fruktansvärda symtom. Det var jägarna som först slog larm, men media och även forskarna hakade snart på.

Läs mer >>

Konstgjorda rev blir humrarnas nya bostäder

Konstgjorda rev blir humrarnas nya bostäder

När inloppet till Göteborgs hamn skulle muddras skulle flera av humrarnas bostäder komma att försvinna. Därför föddes idén till sju konstgjorda rev, som sedan 2003 ligger färdiga för inflyttning. Och humrarna tycks gilla sina nya bostäder. Det kan dykaren och marinbiologen Bo Gustafsson glatt konstatera. Han har fått uppdraget att följa växt- och djurlivets utveckling på de nya reven under en femårsperiod.

Läs mer >>