Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Biologisk mångfald

Vad är biologisk mångfald?

Det är lätt att vara för biologisk mångfald. Men vad betyder det egentligen. Forskare och experter är oeniga. Det finns vissa begrepp som är svåra att bena ut. Demokrati är ett exempel och biologisk mångfald är ett annat.

Enligt FN:s konvention för biologisk mångfald definieras begreppet såhär: "Biological diversity" means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems."

Den biologiska mångfald vi har på jorden idag är resultatet av ca 4 miljarder år av evolution. Arter har försvunnit och andra har uppstått och alla har förändrats under tidens gång. Många arter har människan påverkat. En del vi avlat fram, andra har vi tämjt eller förändrat på annat sätt. Det gäller både växter och djur.

Att vi inte vill att arter av djur och växter skall utrotas ser de flesta som en självklarhet. Men varför är det så viktigt? Vissa forskare menar att alla arter har sin specifika roll i ekosystemet och om man tar bort en del av kedjan så blir hela systemet svagare och fungerar sämre.

Men det finns också de som anser att olika arter är olika viktiga och att man skall inrikta sig på att bevara dem som är viktigast för systemets överlevnad.

Alla eller vissa

Men om biologisk mångfald inbegriper alla levande organismer, skall vi också värna om bakterier och virus. Smittkoppsviruset som utplånades från jordens yta, skall man också se det en del av vårt ekosystem. Har vi människor rätt att välja vilka organismer vi vill ha kvar och vilka vi vill utrota?

I Uppsala finns något som kallas ArtDatabanken. Här håller man koll på vilka arter som finns i Sverige och vilka som är utrotningshotade. Du kan du själv gå in på deras hemsida och söka efter så kallade ”rödlistade arter”. Att en art finns med på en rödlista betyder att den i någon mening är hotad. Det finns olika grader av hot. En art kan klassas som försvunnen, akut hotad, starkt hotad, sårbar eller missgynnad.

För närvarande känner man till omkring 60000 arter i Sverige. 4127 arter är rödlistade, varav 224 är försvunna (från Sverige, inte nödvändigtvis internationellt), 212 är kategoriserades som Akut hotad, 634 som Starkt hotad, 1 096 som Sårbar, 1 440 som Nära hotad och 521 som Kunskapsbrist.

Här eller där

Experter är oense ifall det är värt att lägga ner massor av resurser på att bevara en hotad art i Sverige om det finns mängder av just denna art i till exempel Tyskland. De finns ju kvar – men någon annanstans. Andra menar att det är viktigt att landets flora och fauna behålls som den är – att det är en del av de svenska nationalarvet. Som kungen, eller Pippi Långstrump.

Vi saknar inte alltid alla arter som flyttar på sig. För hundra år sedan kryllade det till exempel av loppor och löss i Svenska städer. Det är inte många som idag är ledsna över att de försvunnit.

Begreppet är krångligt på flera sätt. För att kunna räkna och studera arter så måste man först vara överens om vad som begränsar just denna art. Ibland är individer av samma art så olika att forskarna inte kan enas om huruvida det rör sig om en och samma art eller om olika underarter.

Text: Annelie Karlsson

Publicerad: 2003-09-23
Senast uppdaterad: 2010-05-06

Navigering