Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Växter & Djur

Biologisk mångfald

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald?

Det är lätt att vara för biologisk mångfald. Men vad betyder det egentligen. Forskare och experter är oeniga. Det finns vissa begrepp som är svåra att bena ut. Demokrati är ett exempel och biologisk mångfald är ett annat.

Läs mer >>

Kulturgeografen Marie värnar om bonden

Kulturgeografen Marie värnar om bonden

Att det i våra öppna landskap med ängar och betesmarker vimlar av olika arter intresserar många forskare. Men kan man studera naturvård utan att ta hänsyn till att det finns människor i landskapet? Nej, i alla fall inte enligt Marie Stenseke, forskare och docent i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Hon forskar om biologisk mångfald och bevarandet av naturbetesmarker. Men naturvetare, det är hon inte …

Läs mer >>
Navigering