Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Växter & Djur

Inom temat Växter & djur kan du läsa om forskning som bland annat berör biologisk mångfald, utrotningshotade arter och skog.

Biologisk mångfald

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald?

Det är lätt att vara för biologisk mångfald. Men vad betyder det egentligen. Forskare och experter är oeniga. Det finns vissa begrepp som är svåra att bena ut. Demokrati är ett exempel och biologisk mångfald är ett annat.

Läs mer >>

Kulturgeografen Marie värnar om bonden

Kulturgeografen Marie värnar om bonden

Att det i våra öppna landskap med ängar och betesmarker vimlar av olika arter intresserar många forskare. Men kan man studera naturvård utan att ta hänsyn till att det finns människor i landskapet? Nej, i alla fall inte enligt Marie Stenseke, forskare och docent i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Hon forskar om biologisk mångfald och bevarandet av naturbetesmarker. Men naturvetare, det är hon inte …

Läs mer >>

Djur

Grisarna invaderar!

Grisarna invaderar!

En ny djurart i naturen innebär stora förändringar på naturmiljön. Därför är det bra att känna till hur en djurart sprider sig. Johan Truvé, forskare vid Göteborgs universitet, forskar på vildsvinet – en art som fanns för länge sedan i Sverige men som nu kommit hit igen.

Läs mer >>

Älgarnas dåliga befolkningsstatistik

Älgarnas dåliga befolkningsstatistik

Älvsborgssjukan fick den heta – löpsedlarnas larm om älgdöden som höll på att ta livet av den svenska älgstammen. Överallt i sjuhäradsbygdens skogar låg döda älgar med de mest fruktansvärda symtom. Det var jägarna som först slog larm, men media och även forskarna hakade snart på.

Läs mer >>

Konstgjorda rev blir humrarnas nya bostäder

Konstgjorda rev blir humrarnas nya bostäder

När inloppet till Göteborgs hamn skulle muddras skulle flera av humrarnas bostäder komma att försvinna. Därför föddes idén till sju konstgjorda rev, som sedan 2003 ligger färdiga för inflyttning. Och humrarna tycks gilla sina nya bostäder. Det kan dykaren och marinbiologen Bo Gustafsson glatt konstatera. Han har fått uppdraget att följa växt- och djurlivets utveckling på de nya reven under en femårsperiod.

Läs mer >>

Växter

Bladens klyvöppningar viktiga för ozonforskningen

Bladens klyvöppningar viktiga för ozonforskningen

På växternas blad sitter små öppningar som kallas Klyvöppningar eller stomata. Klyvöppningarna utgör bara omkring en procent av bladytan men är väldigt viktiga för växten.

Läs mer >>

Klimatet förändrar fjällvärlden

Klimatet förändrar fjällvärlden

Halvannan mil utanför Abisko i svenska lappland ligger en forskningsstation. Där har Ulf Molau tillbringat största delen av sina somrar sedan 1990. I Latnjajaure ligger snön kvar i skrevorna året runt. Men Ulf har inget emot att det är lite kyligt. Tvärtom.

Läs mer >>

Introducerade arter

Främmande arter i våra vatten

Främmande arter i våra vatten

När hösten närmar sig samlar vi oss till kräftskiva för att, om man har riktig tur, få ta del av några egenhändigt fångade svenska flodkräftor. Det är nog allmänt känt att de kräftor vi köper nuförtiden oftast är utländska kräftor. Men hur är det egentligen med de kräftor vi fångar i våra svenska vatten? Det är högst sannolikt att också då få utländska kräftor i burarna! Liksom den amerikanska signalkräftan är en mängd andra vattenlevande organsimer införda i våra vatten. Både på gott och ont ...

Läs mer >>

Relaterade artiklar på Miljöportalen

Musslor och höns hjälper till att rena hav

Näringsämnen som kväve och fosfor tas upp av plankton. Dessa äts sedan av musslor som i sin tur äts av höns. Detta enkla och självklara led räddar inte bara våra kustvatten. Det skapar också kretsloppsanpassade livsmedel, bland annat gula goda ägg.

Läs mer >>

Hannar med ägg, honor med penis

Kvinnor som använder p-piller utsöndrar hormonrester med sin urin. Dessa hormonpåverkande läkemedel kan oförstörda ta sig igenom reningsverken och sedan störa fiskarnas fortplantning. Man har hittat många exempel på missbildade fiskar.

Läs mer >>
Navigering