Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Chalmers och GU

Utbildning

Vid Chalmers och Göteborgs universitet finns det många möjligheter att läsa kurser och program om miljö och hållbar utveckling.

Göteborgs universitet ges flera program med hållbar utveckling som fokus. Till exempel finns både naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Dessutom finns det många andra program med inslag av miljö och hållbar utveckling, samt fristående kurser som avhandlar dessa frågor: allt från miljöpsykologi och miljöekonomi till miljömedicin. Göteborgs universitet miljömärker de kurser som innehåller miljö och hållbar utveckling. Håll utkik efter symbolerna till höger.

Chalmers kan du välja bland många kurser som är inriktade mot miljövetenskap och hållbar utveckling. Kurserna ges normalt inte samlade som ett eget program, men det finns många möjligheter att själv komponera en utbildning med stark miljöprofil. Dessutom ges obligatoriska miljökurser inom alla program på Chalmers.

Publicerad: 2006-05-26
Senast uppdaterad: 2010-05-27

Navigering