Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Lastbilar

Snabb leverans - men halvtomma bilar

Allt du köper i affären har transporterats dit, precis som du på något vis transporterar varorna därifrån. Det kan vara otaliga lastbilar som kommer halvtomma, flera gånger i veckan. Mejeribilen, brödbilen, glassleverantören, frukt och grönsaker... Men med lite planering går det att packa bilarna bättre och köra mer sällan. Det är det som kallas logistik.

Transporterna ökar hela tiden, utan att mängden gods ökar. Det beror på att marknaden globaliseras, produktionen centraliseras och transporterna blir allt snabbare. Man tjänar mycket mer på att centralisera produktionen än vad transporterna kostar, och det är nästan ingen skillnad i pris att beställa komponenter inom Sverige än att beställa från andra världsdelar.

- Transporter är orimligt billiga som det ser ut idag, säger Magnus Blinge, forskare på Institutionen för logistik och transport vid Chalmers tekniska högskola.

Om man frågar kunden när han eller hon behöver sin leverans så svarar denne "imorgon" av slentrian. Det kostar nämligen inget extra, företagen slipper ha dyra lager och slipper planera. Producenterna konkurrerar med snabba leveranser och leveranser över natten. Men kunden betalar för en servicenivå de varken har begärt eller behöver men som de vänjer sig vid när den väl finns, enligt Magnus Blinge. Resultatet blir en massa halvtomma lastbilar eller paketbilar som kör runt med en enda kartong.

- Logistik handlar om att fylla fordonen.

Det är viktigare att ta reda på varför företagen behöver leveranser var eller varannan dag, än hur man ska få transportören att investera i ny, renare teknik. Kunder och leverantörer kan tillsammans komma fram till en bra balans mellan lager och leveranser, om bara kunden inser att hans/hennes krav har betydelse för miljön.

Om leverantören får ta del av kundens försäljningsstatistik kan han själv se när det behövs en ny leverans. Leverantören kan köra hemifrån med ett fullt fordon och leverera till de kunder som har minst i lager, medan resten levereras till kunder utan akut behov men som ändå har plats i sitt lager.

- Men samordnad distribution har visat sig vara svårt att få att fungera, i synnerhet på dagligvarusidan, menar Magnus Blinge.

Kunderna har inte varit intresserade utan har tyckt att det "blev så bökigt". De fick alla varor på en gång och butikerna blev tvungna att hantera varorna själva i stället för att "brödgubben" gick in och la upp varorna i butiken. Butikerna har därför hoppat av försöken.

I Göteborgs projekt Vision Lundby försöker man därför istället med kontorsmaterial, och försöket har visat sig kunna leda till en trettioprocentig minskning av antalet transporter.

Långsamt men välfyllt

För miljöns skull borde sjöfart och järnväg sköta mer av lastbilarnas transporter, eftersom de drar mindre energi per ton och kilometer än vad lastbilstransporter gör. I början och slutet av resan måste godset köras på vägen, men i övrigt är det sjöfart och järnväg som bör gälla.

Bränsleförbrukningen är enligt Magnus Blinge det viktigaste måttet på vägtransporternas miljöpåverkan. Det går att spara mycket bränsle om bara lastbilarna fylls bättre, om de kör kortaste vägen och om förarna kör på ett bränslesnålt sätt. Med sparsam körning eller ecodriving drar man i genomsnitt 13 procent mindre bränsel genom att köra på höga växlar, planera sin körning så att man inte behöver bromsa i onödan och i så fall helst motorbromsa. Ett av de enklaste sätten att minska bränsleförbrukningen är att minska hastigheten.

Stora mängder varor som lastas tillsammans tar mindre plats än om att varorna förpackas en och en, och det behövs mindre transporter. Det är också viktigt att planera vilken rutt som är bäst. Man kan då använda IT-hjälpmedel som GPS-teknik (geografisk positionsbestämning), geografiska informationssystem (GIS) och dataprogram som hittar bästa vägen. Kundernas beställningar kan behandlas elektroniskt liksom kommunikations- och styrsystem. Med dessa hjälpmedel går det att samordna transporterna och göra dem så effektiva som möjligt. Rätt fordon kan styras till rätt plats i rätt tid.

Intervju med Magnus Blinge, universitetslektor vid Avdelningen för logistik och transport, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola.

Magnus Blinge, Chalmers tekniska högskola

Foto: Kentaroo Tryman
Text: Malin Wahlstedt

Publicerad: 2006-04-12
Senast uppdaterad: 2010-04-27