Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
Tanka

Tanka grönt

Det renaste bränslet är el, även om man räknar med hur elen produceras. Näst bäst från miljösynpunkt är biogas och etanol, följt av naturgas.

Biogas och naturgas

Både biogas och naturgas (fossilgas) består av metan, men biogas är ett förnyelsebart bränsle och bidrar inte till växthuseffekten med något nettotillskott av koldioxid.

Naturgas är en fossil gas som bildas och utvinns på liknande sätt som olja. Vid förbränning bidrar naturgas till växthuseffekten, om än mindre än bensin.

Biogas tillverkas av avloppsslam som rötas på reningsverk, eller från organsiskt avfall från livsmedelsindustri, hushåll och jordbruk. Gasen renas och komprimeras innan den går att använda som fordonsbränsle.

Etanol och metanol (alkoholer)

Om man tankar etanol på bensinstationen handlar det antingen om bränslet E85, som till 85 procent består av etanol, eller om så kallad låginblandning med fem procent etanol. Etanol kan tillverkas av spannmål , skogsråvara och andra jordbruksgrödor.

Metanol kallas också träsprit och går också att använda som fordonsbränsle, både rent och utblandat, men det används inte än så länge.

Både etanol och metanol går att använda som alternativ till vätgas för bränsleceller.

Syntesgas, DME och syntetisk diesel

Om man förgasar kol, biomassa, avfall, naturgas eller andra gaser får man syntesgas. Av syntesgas kan man tillverka metanol, syntetisk diesel (Fischer-Tropsch-diesel) eller DME, dimetyleter. Använder man en förnybar råvara till syntesgasen blir bränslet bra från miljösynpunkt och bidrar i liten grad till växthuseffekten.

Text: Malin Wahlstedt

Publicerad: 2003-09-03
Senast uppdaterad: 2010-04-21

Navigering