Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Transport

Bilism och bränslen

Vanliga bilar – men bättre för miljön

Vanliga bilar – men bättre för miljön

Det är idag lätt att hitta miljöanpassade bilar. Förutom bilar som drivs med alternativa bränslen, kan även extremt bränslesnåla bensinbilar räknas som miljöfordon. Vanliga bilar skiljer sig också mycket åt vad gäller bensinförbrukning och utsläpp.

Läs mer >>

Tanka grönt

Tanka grönt

Det renaste bränslet är el, även om man räknar med hur elen produceras. Näst bäst från miljösynpunkt är biogas och etanol, följt av naturgas.

Läs mer >>

Känslan av att köra bil

Känslan av att köra bil

Bilkörning är ett av de verkligt stora miljöproblemen. Bensinsnåla motorer och avgasrening i all ära, men det är bilisterna och deras beteende som är nyckeln för att minska bilismens miljöpåverkan. Varför åker man bil? Hur väljer man transportmedel? Det handlar om psykologi.

Läs mer >>

Katastrof krävs innan vi ställer bilen

Katastrof krävs innan vi ställer bilen

En katastrof är det enda som kan rädda oss. Så paradoxalt uttrycker sig Gunnar Falkemark. För trots att vi borde veta bättre drar vi varken ner på bilåkandet eller flygresorna. En bekväm livsstil har nästan kommit att bli en mänsklig rättighet.

Läs mer >>