Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

FAO - Food and Agriculture Organization

FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, är FN:s fackorgan för livsmedels- och jordbruksfrågor. FAO:s mål är att höja närings- och levnadsstandarden i världen, att förbättra produktionen och distributionen av livsmedel och andra produkter från jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring. FAO bildades i oktober 1945 i Quebec, Canada, och har sitt säte i Rom.

Variants

  • FAO
Senast ändrad 2008-02-05
Navigering