Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet.PCB-föreningar är fettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens fettvävnad.Användningen av PCB förbjöds i Sverige 1972, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid.
Läs mer: http://sv.wikipedia.org/wiki/Polyklorerade_bifenyler

Senast ändrad 2007-06-19