Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Producentansvar

I Sverige har vi producentansvar inom fem områden: förpackningar, däck, returpapper, bilar och elektriska och elektroniska produkter. Det innebär att de som producerar måste ta ansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden så att produkterna utvecklas i en mer miljöanpassad riktning och att se till att de förpackningar, det returpapper och de däck som tillverkas tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. 
Läs mer:  http://www.regeringen.se/sb/d/3015/a/57025#57025

Variants

  • Producentansvaret
Senast ändrad 2007-01-30