Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

UNEP

FN:s miljöprogram. UNEP bildades år 1972 och arbetar bland annat med att främja internationellt samarbete och föreslå politik inom miljöområdet, samordna och ge vägledning för miljöverksamhet inom FN-systemet och övervaka genomförandet samt övervaka miljösituationen i världen och se till att internationellt betydelsefulla miljöproblem hanteras på ett lämpligt och tillräckligt sätt av regeringar. UNEP står för United Nations Environment Programme.

Senast ändrad 2006-08-10