Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Livscykelanalys

Att studera en produkt under dess livstid, från råvara till avfall, och mäta dess miljöpåverkan. Förkortas LCA.

Senast ändrad 2006-08-10