Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Tungmetall

En metall eller legering med högre densitet än 4500-5000 kg/kubikmeter. De flesta tungmetaller är giftiga, t.ex. kadmium, kvicksilver och bly. 

Senast ändrad 2006-08-10
Navigering