Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Klimat

Genomsnittliga väderleksförhållanden inom ett större landområde eller atmosfärens genomsnittstillstånd på en plats under en viss tidsrymd. Alltså en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått.

Senast ändrad 2006-08-10