Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Kyotoprotokollet

En lagligt bindande överenskommelse mellan ett stort antal länder om att minska sina utsläpp av växthusgaser med sammantaget 5,2 procent under perioden 2008-2012 jämfört med utsläppen 1990. Protokollet har fått sitt namn utav att det antogs i den japanska staden Kyoto.

Senast ändrad 2006-08-10
Navigering