Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Närsalter

Gödslande ämnen. De viktigaste är några av de så kallade makronäringsämnena kväve, fosfor och kalium. Dessa ämnen göder sjöar, vattendrag och hav.

Senast ändrad 2006-08-10
Navigering