Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Kvicksilver

Ett metalliskt grundämne med beteckningen Hg som är mycket giftigt. Kvicksilver kan skada nervsystemet och orsaka stora miljöskador. Eftersom det är ett grundämne kan det aldrig brytas ned eller förstöras genom kemiska reaktioner. Det kvicksilver som vi en gång spridit i miljön utgör ett hot mot människor, djur och natur under lång tid framöver.
Förr användes kvicksilver bl.a. i amalgam för att laga hål i tänderna. Idag använd det bl.a. i lysrör och batterier. Kvicksilver är flytande vid normal temperatur.

Senast ändrad 2006-08-10
Navigering