Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

UV-strålning

En skadlig del av solens strålning. För mycket UV-strålning kan ge hudcancer och ögonskador. Ozonskiktet skyddar mot UV-ljus.

Senast ändrad 2006-08-10
Navigering