Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radium finns i mark, byggnadsmaterial och grundvatten och sönderfallet pågår ständigt. Av radon bildas i sin tur radondöttrar. Det är strålningen från dessa, som vid inandning under lång tid, kan ge upphov till lungcancer. Risken att få lungcancer ökar med ökad radonhalt i huset.

Senast ändrad 2006-08-10
Navigering