Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Freon

Ett handelsnamn för vissa CFC (klorfluorkarboner). Det används som köldmedium i kyl-, värme- och klimatanläggningar (exempelvis i värmepumpar). Problemet med freoner är dess ozonnedbrytande och klimatpåverkande egenskaper. Genom lagstiftning håller freoner nu på att avvecklas.

Senast ändrad 2006-08-09