Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Försurning

Om pH-värdet i mark och vatten sjunker sker en försurning vilket bidrar till att förutsättningarna för liv försämras eller att arter till och med dör ut. Försurning kan bero på surt nedfall, det vill säga att regnet fört med sig syror, till exempel svavelsyra, salpetersyra eller saltsyra. Syrorna bildas genom utsläpp från bland annat förbränning, bilavgaser, jordbruk och industriutsläpp.

Senast ändrad 2006-08-09