Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Fission

Även kallat kärnklyvning. Klyvning av ett tungt grundämne till två eller flera nya. Klyvningen utlöses av bombarderande neutroner. Vid klyvningen utvecklas stora mängder energi, joniserande strålning och nya, fria neutroner. Fissionsreaktionen är den reaktion som utnyttjas i dagens kärnkraftverk och vid sprängning av kärnladdningar. De vanligaste utgångsämnena är förädlade former av uran eller plutonium.

Senast ändrad 2006-08-09
Navigering