Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Fotosyntes

Med hjälp av ljuset från solen bildar gröna växter energi och syrgas ur vatten och koldioxid. Processen kallas fotosyntes och är en förutsättning för allt liv på jorden.

Senast ändrad 2006-08-09
Navigering