Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Bioenergi

Den energi som utvinns direkt eller indirekt av biologiskt material. Direkt utvinning är biobränslen som ved och flis. Indirekt utvinning av bioenergi är exempelvis jäsning till etanol och metangas.

Senast ändrad 2006-08-09
Navigering