Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Biomassa

Den totala mängd organismer som finns på ett givet område, eller i en given volym vid en viss tidpunkt.

Senast ändrad 2006-08-09