Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras vanligen som ”en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Definitionen kommer från Världskommissionen för Miljö och Utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen.

Senast ändrad 2006-08-09