Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Biogas

Bildas när organiskt material bryts ned av bakterier utan närvaro av syre. Organiskt material är till exempel gödsel, slam från reningsverk, hushållsavfall och växter. Gasen som bildas kallas metan. Detta kan ske kontrollerat i till exempel en rötgasanläggning eller okontrollerat i gödselstackar och gamla soptippar.

Senast ändrad 2007-04-03
Navigering