Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Ekosystem

Ett mer eller mindre avgränsat område för levande organismer och deras livsmiljö.
Senast ändrad 2006-07-14