Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Dagvatten

Regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor, till exempel tak och gator, och för med sig ämnen som kan ha samlats där under lång tid. 
Senast ändrad 2006-07-14