Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Gränsvärden

Fastställda högsta tillåtna värden för till exempel föroreningar i luft eller vatten.
Senast ändrad 2006-07-14