Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Biotop

Livsmiljö eller naturtyp som karakteriseras av ett antal miljöfaktorer och är lämplig för vissa djur och växter.

Senast ändrad 2006-07-14