Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Bequerel

Mått på aktiviteten hos ett radioaktivt material. 1 bequerel innebär ett atomsönderfall per sekund.
Senast ändrad 2006-07-14