Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Fossila bränslen

Till de fossila bränslena räknas olja, kol och naturgas. Dessa bildades för miljoner år sedan av döda växt- och djurdelar. (Fossil är döda växter och djur som har förstenats)

När de dog blev de liggande på bottnen av hav och insjöar. Så småningom täcktes de av andra avlagringar, till exempel sand och grus. Trycket ökade och temperaturen steg. Efter en väldigt lång tid förvandlades de till sten, men också till material som man kan utvinna stora mängder energi av. 

Nya fossila bränslen bildas hela tiden, men det tar lång tid. Kol, olja och naturgas som vi nu utnyttjar bildades för 50 till 500 miljoner år sedan. Torv räknas också som fossilt bränsle men är betydligt yngre. Den är bara några tusen år. Vi använder idag mycket mer fossilt bränsle än vad som hinner bildas.

Senast ändrad 2006-07-14
Navigering