Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Agenda 21

Ett globalt handlingsprogram för hållbar utveckling som antogs vid en FN-konferens i Rio de Janeiro 1992. I dokumentet betonas vikten av lokalt engagemang. Målet är att skapa hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja miljöhoten på jorden. Med begreppet Agenda 21 menas ”dagordning för det tjugoförsta århundradet”.

Senast ändrad 2006-08-21
Navigering