Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

ozon

O3, är en gas bestående av 3-atomiga molekyler av syre. Gasen är giftig och är en hälsofara när den förekommer på marknivå , men högt upp i atmosfären fyller den livsviktig funktion som avskärmare av skadlig solstrålning,

Variants

  • Ozon
Senast ändrad 2006-04-20
Navigering