Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Algblomning

Inträffar normalt främst på våren och försommaren, men på grund av övergödning har under senare år kraftiga algblomningar även inträffat under sensommaren och hösten. Stora utsläpp av kväve och fosfor göder algerna vilket leder till onormala algblomningar. När algerna dör sjunker de till botten och vid nedbrytningen förbrukas allt syre på stora delar av sjöbotten och bottendjur och fiskar flyr eller dör.

Variants

  • algblomning
Senast ändrad 2006-04-20
Navigering