Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Koldioxid

Koldioxid är en färg- och luktlös gas med den kemiska formeln CO2, dvs gasmolekylerna består av en atom kol och två atomer syre. Koldioxid bildas vid i stort sett all förbränning. Människor och djur andas ut koldioxid eftersom nedbrytningen av mat också är en slags förbränning. Växter tar upp koldioxid vid fotosyntesen. Genom förbränning av kol och olja ökar koldioxidhalten i luften och bidrar till en förstärkt växthuseffekt.

Variants

  • Koldioxid
Senast ändrad 2006-08-17