Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Mark

Markföroreningar

Tvätta mark!

Tvätta mark!

Tiotusentals gamla industriområden runtom i landet är förgiftade av kemikalier och tungmetaller. Precis som oljeutsläpp till havs måste marken saneras för att det ska gå att bygga där utan risker för miljö och hälsa. Det finns flera metoder för marksanering.

Läs mer >>