Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Mark

Markanvändning

Energiskog - flera flugor i en smäll

Energiskog - flera flugor i en smäll

Energiskog ger förnybart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Den odlas på åkermark som för tillfället inte behövs för att odla spannmål, eller som inte är så lämpad att odla på. Men energigrödor kan lösa andra problem på samma gång. De kan ta upp näringsämnen från reningsverk, tungmetaller i åkerjord eller binda marken där jorden lätt sköljs bort.

Läs mer >>