Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner

Mark

Inom temat Mark kan du läsa om forskning som berör bland annat berggrunden, förorenad mark, jordbruk och markanvändning.

Geologi

Miljövänligt ämne tätar Hallandsåstunneln

Miljövänligt ämne tätar Hallandsåstunneln

I vårt kemikaliesamhälle kan ett och samma ämne dyka upp i de mest skilda sammanhang. Det är därför somliga genast tänker på potatischips så fort tunnelbygget genom Hallandsåsen kommer på tal. Men vad förenar tunneln med glättat papper och hembryggt öl?

Läs mer >>

Markföroreningar

Tvätta mark!

Tvätta mark!

Tiotusentals gamla industriområden runtom i landet är förgiftade av kemikalier och tungmetaller. Precis som oljeutsläpp till havs måste marken saneras för att det ska gå att bygga där utan risker för miljö och hälsa. Det finns flera metoder för marksanering.

Läs mer >>

Markanvändning

Energiskog - flera flugor i en smäll

Energiskog - flera flugor i en smäll

Energiskog ger förnybart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. Den odlas på åkermark som för tillfället inte behövs för att odla spannmål, eller som inte är så lämpad att odla på. Men energigrödor kan lösa andra problem på samma gång. De kan ta upp näringsämnen från reningsverk, tungmetaller i åkerjord eller binda marken där jorden lätt sköljs bort.

Läs mer >>

Relaterade artiklar på Miljöportalen

Marken värmer huset

Nere i berggrunden är det varmt. Mycket varmt. Samma värme som man kan ana i Islands varma källor, samma smälta berg som sprutar upp ur vulkaner finns under fötterna på oss alla, fast olika långt ner. Och den värmen går att utnyttja.

Läs mer >>