Gå till innehållet. Gå till navigation

Miljöportalen

Sektioner
varmare_klimar.jpg

Varmare klimat

Klimatet håller på att förändras, och det är med stor sannolikhet huvudsakligen ett resultat av mänskliga aktiviteter, t. ex. förbränning av fossila bränslen. Allt färre menar att det handlar om naturliga variationer. 2000-talet var det varmaste årtionde som uppmätts, och de senaste hundra åren har jordens medeltemperatur ökat med ca 0,7 grader.

Naturliga växthusgaser ligger som ett täcke i jordens atmosfär. Täcket fångar upp jordytans värmestrålning och sänder tillbaka en del till jorden. Denna naturliga växthuseffekt är en förutsättning för livet på jorden.

I mitten av 1700-talet inleddes industrialismen, och sedan dess har flera växthusgaser, framför allt koldioxid, ökat dramatiskt i atmosfären. Fossila bränslen – kol, olja och naturgas – bildar koldioxid vid förbränning. Det är den största mänskliga källan till utsläpp av växthusgaser, och idag innehåller atmosfären närmare 40 procent mer koldioxid än före industrialismen.

Klimatsystemet är trögt. Det tar flera år innan det märks att klimatet förändrats – särskilt haven hjälper till att jämna ut förändringarna, gör att uppvärmningen tar tid. Än så länge märks bara en del effekter av de utsläpp som redan skett, men de påverkar klimatet flera hundra år framåt.

Vi släpper ut andra växthusgaser än koldioxid. Till exempel släpper jordbruket ut de kraftfulla växthusgaserna metan och dikväveoxid. För att minska den mänskliga klimatpåverkan på ett effektivt sätt måste utsläpp av alla växthusgaser beaktas.

Det går att fixa

Det går att minska koldioxidutsläppen i Sverige och resten av västvärlden till en nivå under den som många u-länder har idag.

– Det går att greja och det utan att vi behöver göra några större offer av vår välfärd, säger Christian Azar, professor i Hållbara energi- och materialsystem på Chalmers.

Han har tillsammans med forskarkollegor räknat på ekonomi och energi och på så sätt utvecklat scenarier för hur världens energisystem kan komma att utvecklas. Kol, olja och naturgas kommer i modellerna fortsätta dominera världens energiförsörjning fram till mitten av detta århundrade. Industri, hushåll och transporter kommer att kräva mer energi, men de använder mer bioenergi och använder energin mer effektivt för att uppnå minskade utsläpp.

När man får släppa ut allt mindre koldioxid samtidigt som olja och naturgas börjar ta slut, kommer ny energiteknologi in i bilden. Det handlar om solceller och metoder för att fånga in koldioxidutsläpp, och redan nu har det kommit effektivare teknik för vindturbiner, hybridbilar och underjordisk lagring av koldioxid. 

– Om priset på koldioxidutsläpp höjs genom politiska beslut kan dessa teknologier komma till användning, säger Christian Azar.

– Då kommer vi att kunna minska utsläppen med mellan 50 och 70 procent, och detta till en rimlig kostnad.

Intervju med Christian Azar, professor vid Avdelningen för fysisk resursteori, Institutionen för energi och miljö, Chalmers tekniska högskola.

Christian Azar, Chalmers tekniska högskola

Foto: Kentaroo Tryman
Text: Malin Wahlstedt

Publicerad: 2006-04-12
Senast uppdaterad: 2010-05-21

Navigering